Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Tin học » Sách Tin học văn phòng » Xử lý sự cố các trình ứng dụng và hỗ trợ người dùng windows xp

Xử lý sự cố các trình ứng dụng và hỗ trợ người dùng windows xp

Xử lý sự cố các trình ứng dụng và hỗ trợ người dùng windows xp

Xử lý sự cố các trình ứng dụng và hỗ trợ người dùng windows xp

Tác giả: Nguyễn ngọc tuấn , hồng phúc

Nhà xuất bản: Thống kê

Số trang: 512

Kích thước: 16x24cm

Giá bìa: 78,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 578

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 1/2005

Trọng lượng: 590 gram

Giá bán: 78,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Quyển sách hướng dẫn bạn cách giải quyết các yêu cầu người dùng cuối để cấu hình và xử lý sự cố các trình ứng dụng desktop chạy Microsoft Windows XP Home Edition hoặc Windows XP Professional Edition.

Bạn sẽ học cách giao tiếp với các người dùng cuối về các sự cố, cô lập và xử lý các sự cố, sau đó trình bày và chứng minh các giải pháp. Sách này tập trung vào các chủ đề sau:

-          - Cài đặt cấu hình và xử lý sự cố Microsoft Office Professional Edition 2003, bao gồm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint và Microsoft Outlook.     

         -  Cấu hình và xử lý sự cố Microsoft Internet Explorer.

-          - Tạo E-mail và các Newsgroup Account, cấu hình và xử lý sự cố Outlook Express.

-          - Cấu hình môi trường Desktop Windows XP để hỗ trợ hoạt động chạy các trình ứng dụng khác nhau.

 

MỤC LỤC

Chương 1. Giới thiệu sự hỗ trợ Desktop

Bài 1: Giới thiệu về những người dùng hỗ trợ

Bài 2: Tổng quan về những môi trường công ty

Bài 3: Tổng quan về các môi trường phi công ty

Bài tập theo tình huống

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 2. Giải quyết một cuộc gọi dịch vụ

Bài 1: Biết những gì để hỏi

Bài 2: Quyết định một giải pháp

Bài 3: Thông báo và hướng dẫn người dùng cuối

Các bài tập tình huống

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 3. Xử lý sự cố hệ điều hành

Bài 1: Giải quyết các vấn đề Taskbar và menu Start

Bài 2: Tùy biến các xác lập Regional và Language

Bài 4: Xử lý sự cố các vấn đề liên quan đến các liên kết File

Bài tập theo tình huống

Thực hành xử lý sự cố

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 4. Microsoft Outlook và Outlook Express

Bài 1: Cấu hình các E-mail Account

Bài 2: Cấu hình các xác lập Newsreader

Bài 3: Bảo trì Outlook

Bài 4: Xử lý sự cố Outlook

Bài tập theo tình huống

Bài tập xử lý sự cố

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 5. Hỗ trợ Internet Explorer

Bài 1: Cá nhân hóa Internet Explorer

Bài 2: Bảo trì Internet Explorer

Bài 3: Xử lý sự cố Internet Explorer

Bài tập theo tình huống

Thực hành xử lý sự cố

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 6. Cài đặt và cấu hình các trình ứng dụng Office

Bài 1: Chuẩn bị cài đặt Office

Bài 2: Cài đặt Office 2003

Xóa các file tạm thời, file sao lưu hoặc file cài đặt

Bài 3: Tùy biến các tính năng Office

Bài 4: Cấu hình các công cụ kiểm chứng

Bài tập theo tình huống

Thực hành xử lý sự cố

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 7. Xử lý sự cố các trình ứng dụng Office

Bài 1: Hỗ trợ Word 2003

Bài 2: Hỗ trợ Exel 2003

Bài 3: Hỗ trợ PowerPoint 2003

Bài 4: Xử lý sự cố Outlook Express

Bài 5: Xử lý sự cố Outlook 2003

Bài tập theo tình huống

Thực hành xử lý sự cố

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 8. Các sự cố thông thường về khả năng nối kết

Bài 1: Giải quyết các vấn đề về nối kết vật lý

Bài 2: Giải quyết các vấn đề cấu hình mạng

Bài 3: Giải quyết các vấn đề nối mạng phức tạp

Bài 4: Giải quyết các vấn đề phân tích tên

Bài 5: Xử lý sự cố Internet Connection Sharing

Bài tập theo tình huống

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 9. Sự an toàn và các quyền an toàn

Bài 1: Tìm hiểu các quyền an toàn

Bài 2: Xử lý sự cố tư cách thành viên nhóm

Bài 3: Xử lý sự cố các xác lập an toàn cục bộ

Bài 4: Tìm hiểu Group Policy

Bài tập theo tình huống

Thực hành xử lý sự cố

Tóm lược chương

Thuật ngữ chính

Câu hỏi và đáp án

Chương 10. Bảo vệ máy tính

Bài 1: Cập nhật Windows và Microsoft Office

Bài 2: Cấu hình Internet Connection Firewall

Bài 3: Xử lý sự cố sự tấn công của Virus

Bài 4: Sử dụng Microsoft Baseline Security Analyzer

Bài tập theo tình huống

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 11. Xử lý sự cố sự truy cập ứng dụng trên các máy tính đa người dùng, đa khởi động và được nối mạng

Bài 1: Làm việc với các máy tính đa người dùng

Bài 2: Làm việc với các máy tính đa khởi động

Bài tập theo tình huống

Thực hành xử lý sự cố

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 12. Giải quyết các vấn đề với các thiết bị được nối kết cục bộ

Bài 1: Tìm hiểu các loại nối kết

Bài 2: Giải quyết các vấn đề với những thiết bị xách tay

Bài tập theo tình huống

Thực hành xử lý sự cố

Tóm lược chương

Câu hỏi và đáp án

Chương 13. Cấu hình và xử lý sự cố các trình ứng dụng

Tổng quan

Chuyên mục 1.1: Cấu hình và xử lý sự cố các trình ứng dụng Office

Chuyên mục 1.2: Cấu hình và xử lý sự cố Internet Explorer

Chuyên mục 1.3: Cấu hình và xử lý sự cố Outlook Express

Chuyên mục 1.4: Cấu hình hệ điều hành để hỗ trợ các trình ứng dụng

Câu hỏi

Chương 14. Giải quyết các vấn đề liên quan đến tính khả dụng

Chuyên mục 2.1: Giải quyết các vấn đề liên quan đến những tính năng hỗ trợ ứng dụng Office

Câu hỏi

Chuyên mục 2.2: Giải quyết các vấn đề liên quan đến những tính năng hỗ trợ Internet Explorer

Câu hỏi

Chuyên mục 2.3: Giải quyết các vấn đề liên quan đến các tính năng Outlook Express

Câu hỏi

Chuyên mục 2.4: Giải quyết các vấn đề liên quan đến những tính năng hệ điều hành

Câu hỏi

Chương 15. Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tùy biến ứng dụng

Tổng quan

Chuyên mục 3.1: Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tùy biến một trình ứng dụng Office

Chuyên mục 3.2: Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tùy biến Internet Explorer

Chuyên mục 3.3: Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tùy biến Outlook Express

Chuyên mục 3.4: Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tùy biến hệ điều hành để hỗ trợ các trình ứng dụng

Chương 16. Cấu hình và xử lý sự cố khả năng nối kết cho các trình ứng dụng

Chuyên mục 4.1: Nhận biết và xử lý các vấn đề phân tích tên

Chuyên mục 4.2: Nhận biết và xử lý sự cố cấu hình adapter mạng

Chuyên mục 4.3: Nhận biết và xử lý sự cố cấu hình LAN, sự định tuyến và truy cập từ xa

Chuyên mục 4.4: Nhận biết và xử lý các sự cố nối kết mạng xảy ra do cấu hình Firewall

Chuyên mục 4.5: Nhận biết và xử lý các sự cố liên quan đến các thiết bị được nối kết cục bộ

Chương 17. Cấu hình sự an toàn của trình ứng dụng

Tổng quan

Chuyên mục 5.1: Nhận biết và xử lý các sự cố liên quan đến các quyền an toàn

Chuyên mục 5.2: Nhận biết và phản hồi lại các biến cố an toàn

Chuyên mục 5.3: Quản lý các xác lập an toàn của trình ứng dụng

Mục lục

Xử lý sự cố Các Trình Ứng Dụng và hỗ trợ người dùng Windows XP

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book