Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Phân tích - Đánh giá » Tuyển tập các nghiên cứu vè phát triển và tổ chức lãnh thổ

Tuyển tập các nghiên cứu vè phát triển và tổ chức lãnh thổ

Tuyển tập các nghiên cứu vè phát triển và tổ chức lãnh thổ

Tuyển tập các nghiên cứu vè phát triển và tổ chức lãnh thổ

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 438

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 76,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 995

 

Hình thức bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 850 gram

Giá bán: 76,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Đất nước ta đang bước vào những năm đầu thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Những vấn đề về phát triển và tổ chức lãnh thổ là những nội dung quan trọng nhằm phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ tới. Cùng với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, nhiều vấn đề quan trọng đặt ra cần sớm được giải quyết như phân hóa giàu - nghèo, tham gia mạng phân phối toàn cầu, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, sử dụng hiệu quả và hợp lý các nguồn tài nguyên....

Với mục đích giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Viện chiến lược phát triển xuất bản cuốn sách "Tuyển Tập Các Nghiên Cứu Về Phát Triển Và Tổ Chức Lãnh Thổ".

Nội dung cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế như: giải pháp nhằm giảm bớt phân hóa giàu - nghèo để ổn định xã hội, sự tham gia hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam vào mạng lưới phân phối toàn cầu, các biện pháp huy động vốn đầu tư nói chung và huy động tiết kiệm của dân cư nói riêng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước