Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Tin học » Sách Thiết kế đồ họa » Tự xử lý ảnh và đồ họa với fireworks mx 2004

Tự xử lý ảnh và đồ họa với fireworks mx 2004

Tự xử lý ảnh và đồ họa với fireworks mx 2004

Tự xử lý ảnh và đồ họa với fireworks mx 2004

Tác giả: Nguyễn ngọc tuấn , hồng phúc

Nhà xuất bản: Thống kê

Số trang: 292

Kích thước: 16x24cm

Giá bìa: 44,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 518

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 12/2004

Trọng lượng: 350 gram

Giá bán: 44,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Sách gồm 16 chương, trình bày theo các chủ đề thực hành bằng hình, với tất cả các tính năng mới được cập nhật trong Firework MX 2004 như sau:

- Bắt đầu với Fireworks MX 2004

- Tùy biến Fireworks MX 2004

- Bắt đầu với các ảnh đồ họa

- Làm việc với các đối tượng Vector

- Làm việc với các ảnh bitmap

- Tạo các Hostspot và các Slice

- Thêm các Rollover vào các ảnh đồ họa

- Thêm ảnh động vào một ảnh đồ họa

Với nội dung như trên cùng với hình ảnh minh họa rõ ràng, sinh động..., sách giúp các bạn có thể tự học và thực hành một cách nhanh chóng và đạt kết quả tốt nhất.

 

MỤC LỤC

Chương 1. Bắt đầu với Fireworks MX 2004

Tìm hiểu và bắt đầu Fireworks

Làm việc với Start Page

Vùng làm việc Fireworks MX 2004

Tạo một tài liệu mới

Lưu một tài liệu

Đóng một tài liệu

Mở một tài liệu có sẵn

Các nguồn trợ giúp Fireworks 2004

Chương 2. Tùy biến Fireworks MX 2004

Xác lập tùy chọn ưu tiên

Làm việc với các phím tắt

Chương 3. Bắt đầu với các ảnh đồ họa

Chọn các đối tượng ảnh

Sử dụng công cụ Select Behind

Tạo nhóm và hủy nhóm các đối tượng

Điều khiển phủ chồng đối tượng

Xử lý một đối tượng được chọn

Xem các ảnh

Xén một ảnh

Định lại kích cỡ ảnh

Chương 4. Làm việc với các đối tượng Vector

Vẽ các đối tượng vector

Chỉ định các nét và các nền tô

Sử dụng Auto Shapes

Chương 5. Làm việc với các ảnh bitmap

Nhập các đối tượng ảnh bitmap

Vẽ, tô và xóa các đối tượng ảnh bitmap

Chọn các phần của các đối tượng ảnh bitmap

Chỉnh sửa lại các đối tượng ảnh bitmap

Chương 6. Thay đổi các màu và các nền tô

Sử dụng Tool Panel để áp dụng một màu

Sử dụng nhóm Colors Panel

Thay đổi một nền tô của đối tượng

Sử dụng tùy chọn Stroke

Thay thế các màu trong một ảnh bitmap

Chương 7. Sử dụng text trong các ảnh đồ họa

Thêm text vào một tài liệu Fireworks

Cải tiến diện mạo của Text

Chương 8. Quản lý các ảnh bằng cách sử dụng các lớp

Sử dụng Layer Panel

Tạo các lớp

Làm việc với các Layer

Chương 9. Cải tiến diện mạo của các đối tượng

Sử dụng các hiệu ứng để làm đẹp các đối tượng

Sử dụng các mặt nạ để kết hợp các đối tượng

Chương 10. Tối ưu hóa và xuất các ảnh đồ họa

Tối ưu hóa các ảnh đồ họa

Sử dụng Export Wizard

Tìm hiểu nút Quick Export

Gởi một tài liệu Fireworks

Chương 11. Tạo các Hostspot và các Slice

Thêm các hotspot vào một ảnh đồ họa

Cắt và tối ưu hóa các ảnh bằng cách sử dụng các Slices

Chương 12. Thêm các Rollover vào các ảnh đồ họa

Tạo một Rollover Simple

Tạo một Rollover Disjoint

Thay đổi sự kiện (hoạt động) Rollover cho một Rollover Disjoint

Chương 13. Thêm các nút vào một ảnh đồ họa

Thêm một nút từ thư viện

Tạo một nút

Tạo một thanh định hướng

Chương 14. Hiển thị các tùy chọn bằng cách sử dụng các menu bật lên

Tạo một menu bật lên

Chỉnh sửa một menu bật lên

Chương 15. Thêm ảnh động vào một ảnh đồ họa

Bắt đầu với các ảnh động

Kiểm tra một ảnh động

Chỉnh sửa một ảnh động

Xuất một ảnh động

Chương 16. Tự động hóa các tác vụ

Sử dụng panel Find

Sử dụng panel Library

Sử dụng panel History

Sử dụng Data - Driven Graphics Wizard

Phụ lục. Tạo một tài liệu XML

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book