Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

 • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Tư tưởng hồ chí minh về con người (sách tham khảo)

Tư tưởng hồ chí minh về con người (sách tham khảo)

Tư tưởng hồ chí minh về con người (sách tham khảo)

Tư tưởng hồ chí minh về con người (sách tham khảo)

Tác giả: Nguyễn cảnh bình

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 292

Kích thước: 13x19cm

Giá bìa: 26,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 835

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2003

Trọng lượng: 230 gram

Giá bán: 26,000 VNĐ

 • Giới thiệu chung1

 • Sách cùng tác giả

Thực tiễn Việt Nam chứng minh rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, khai thác những di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con người để định hướng cho sự phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. 
Cuốn sách Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người bước đầu nghiên cứu cơ bản, có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Từ đó vận dụng những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh làm sáng tỏ một số vấn đề có tính quy luật nhằm phát huy nhân tố con người trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. 
Nội dung của cuốn sách gồm:

 • Thứ nhất, làm sâu sắc thêm các khái niệm con người, nhân tố con người, phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Thứ hai, trình bày rõ thêm nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về con người.
 • Thứ ba, tập trung phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, chỉ ra đặc điểm, nội dung chủ yếu, bản sắc, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp những luận cứ để tiến tới nghiên cứu những biểu hiện phong phú, sâu sắc hơn về con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Thứ tư, trên cơ sở đánh giá thực trạng phát huy nhân tố con người trong thời gian qua, kiến nghị phương hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. 
  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn.
 • Sách cùng thể loại

  Chấp nhận thanh toán:

  book

  book

  book

  book

  book

  book

  book