Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Tin học » Sách Thiết kế đồ họa » Tự học quarkxpress

Tự học quarkxpress

Tự học quarkxpress

Tự học quarkxpress

Tác giả: Nguyễn ngọc tuấn , hồng phúc

Nhà xuất bản: Thống kê

Số trang: 224

Kích thước: 14x20cm

Giá bìa: 22,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 723

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 11/2004

Trọng lượng: 200 gram

Giá bán: 22,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Cùng với PageMaker, QuarkXPress là phần mềm thông dụng trong việc xử lý văn bản và hình ảnh. Sách chia làm 12 chương và 3 phụ lục, trình bày các nội dung chính sau:

-         Giới thiệu giao diện QuarkXPress

-         Tạo và lưu các tài liệu

-         Làm việc với các trang

-         Bổ sung và định dạng Text

-         Làm việc với các hộp Text, với các tài liệu phức tạp, với các hạng mục

-         Nhập các ảnh

-         Sử dụng các màu

-         Cải tiến diện mạo công việc và chuẩn bị các file để in ấn. Từng nội dung thực hành có hình ảnh minh họa rõ ràng, dễ hiểu.

MỤC LỤC

Chương 1. Giao diện QuarkXPress

          Giao diện QuarkXPress

          Cửa sổ tài liệu và các Palettes

          Các căn bản về Macintosh và Windows

          Các thanh cuộn

          Tóm tắt

Chương 2. Tạo và lưu các tài liệu

          Tạo các tài liệu

          Lưu tài liệu

          Mở và đóng tài liệu

          Tóm tắt

Chương 3. Làm việc với các trang

          Làm việc với các trang tài liệu

          Làm việc với các trang

          Tóm tắt

Chương 4. Bổ sung Text

          Làm việc với các hộp Text

          Thay đổi Text

          Hiệu chỉnh Text căn bản

          Tóm tắt

Chương 5. Định dạng Text

          Định dạng cơ bản

          Định dạng các Paragraphs

          Định dạng nâng cao

          Định dạng các bản

          Các kiểu Sheets

          Tóm tắt

Chương 6. Làm việc với các hộp Text

          Thay đổi bố cục của các hộp

          Xếp chồng và liên kết các hộp

          Tóm tắt

Chương 7. Làm việc với các tài liệu phức tạp

          Sử dụng các trang chủ

          Đánh số trang

          Thêm các trang chủ khác

          Liên kết các tài liệu

          Kiểm tra một bản mục lục

          Tóm tắt

Chương 8. Làm việc với các hạng mục

          Chọn và điều khiển các hạng mục

          Vẽ các đường và các hộp

          Tạo khung và biến đổi các hạng mục

          Tóm tắt

Chương 9. Nhập các ảnh

          Làm việc với các hộp ảnh

          Cách làm việc với các ảnh

          Giải thích các định dạng File

          Tóm tắt

Chương 10. Sử dụng các màu

          Palette màu có sẵn

          Thêm các màu mới

          Áp dụng các màu

          Quản lý màu

          Đăng ký màu

          Tóm tắt

Chương 11. Cải tiến diện mạo công việc

          Các từ gạch nối

          Loại bỏ các dòng và các từ mồ côi

          Cải tiến khả năng đọc

          Điều chỉnh khoảng cách từ và ký tự

          Làm sạch Text

          Tóm tắt

Chương 12. Chuẩn bị các File để in ấn

          Xuất từ máy tính khác

          In các tài liệu

          Thời gian in thử

          Làm việc với OPI

          Sao chép các file để xuất

          Một văn phòng cần biết điều gì

          Tóm tắt

Phụ lục I. Các kích thước

          Các kích cỡ Font

          Các số đo ngang

          Các số đo dọc

          Các khoảng cách từ

Phụ lục II. Các ký tự đặc biệt trong Macintosh và Windows

          Các dấu Inch và Foot

          Chấm câu, các ký tự và các ký hiệu được chọn

          Các ký tự đặc biệt cho hộp thoại Find/Change

          Khoảng cách từ

          Đánh số trang

          Các lệnh Text

          Các dấu gạch nối và nét đứt

          Các ký tự được nhấn

          Các ký tự đặc biệt trong Windows

          Các dấu ngoặc kép

          Các dấu Inch và Foot

          Dấu chấm, các ký tự và các ký hiệu được chọn

          Các ký tự đặc biệt cho hộp thoại Find/Change

          Khoảng cách từ

          Các số trang

          Các lệnh Text

          Các dấu gạch nối và nét đứt

Phụ lục III. Tạo tài liệu

          Tạo Template

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book