Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách thiếu nhi » Sách Cổ tích - Thần thoại » Truyện thần thoại trung quốc

Truyện thần thoại trung quốc

Truyện thần thoại trung quốc

Truyện thần thoại trung quốc

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Văn hóa - thông tin

Số trang: 335

Kích thước: 13,5x20,5cm

Giá bìa: 45,500 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 716

Dịch giả: ĐINH GIA KHÁNH,

Hình thức bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2008

Trọng lượng: 330 gram

Giá bán: 45,500 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

"Truyện thần thoại Trung Quốc" bao gồm 19 chương. Thứ tự các chương ấy căn cứ vào trình tự thời gian. Trình tự thời gian này tính từ khi tạo lập vũ trụ cho đến khi xã hội chuyển từ giai đoạn tiền sử sang giai đoạn lich sử. Trình tự thời gian chỉ là giả định.

Đã gọi là thần thoại thì các sự việc, các nhân vật tuy là bóng dáng của thời tiền sử nhưng đều là hư cấu, cho nên thời gian liên quan đến các sự việc và các nhân vật ấy khá mơ hồ. Đã gọi là thần thoại thì tất yếu có sự đan xen và chồng chập giữa các mô típ, giữa các tình tiết và giữa các nhân vật.

Tình hình ấy làm cho các truyện có thể thiếu nhất quán, làm cho thế thứ các nhân vật không rành mạch, làm cho sự diễn biến của các sự việc trùng lặp, nhiều khi lại mâu thuẫn.

Trong 19 chương giới thiệu kho tàng thần thoại được trình bày trong sách, chúng tôi đã cố gắng nhiều để tước bỏ đi những điều thiếu nhất quán, những sự trùng lặp không có ý nghĩa.

Ở đây, chủ yếu nhằm giới thiệu các truyện thần thoại Trung Quốc. Phần nghiên cứu chỉ là phụ. Nhưng chúng tôi cố gắng, trong khuôn khổ hạn chế của quyển sách, đưa ra những dữ liệu và những thuận lợi nhất định trong việc tìm hiểu thần thoại Trung Quốc . (Đinh Gia Khánh).

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1: Chống màn trời, Bàn Cổ làm trụ. Hóa thân thành sông núi, cỏ cây
Chương 2: Vạch bát quái, Phục Hy tóm thâu hoàn vũ. Dùi ra lửa, Toại Nhân rọi ánh văn minh
Chương 3: Nữ Oa khéo nặn con người khôn. Chọn đá quý vá màn trời rách
Chương 4: Quản mặt trời, Thần Nông tìm ra ngũ cốc. Dùng roi đỏ, Xích Đế chọn thuốc cứu người
Chương 5: Đặt Ngọc Cưu, Kim Tinh tìm ra hướng gió. Phò Thiếu Hạo, Nhục Thu theo dõi tà dương
Chương 6: Chuyên Húc cắt đứt đường lên trời. Đặt lễ giáo phân chia đẳng cấp
Chương 7: Sẵn bốn mặt, Vua Vàng tổng quản bốn phương trời. Mây chín tầng, Côn Luân chứa nhiều thiên bảo
Chương 8: Chí khí lớn ai hơn Khoa Phụ, Hình Thiên. Thắng Xuy Vưu, sao bằng đặt ra chữ viết
Chương 9: Người cá dệt lụa trong lòng biển. Rùa lớn kiên gan cõng núi thần
Chương 10: Ngưu Lang gánh con đi tìm vợ. Chức Nữ gieo thoi nhắn tin chồng
Chương 11: Trên thiên giới, Đế Tuấn sinh ra nhật nguyệt. Dưới trần gian, cháu con chế tác phát minh
Chương 12: Đế Cốc coi việc trời, ly cách Sâm, Thương. Xuống hạ giới trị vì sinh ra Tiết, Tắc
Chương 13: Vui kích nhưỡng, nào biết đến ơn Nghiêu. Rửa tai bẩn, Hứa Do kém Sào Phủ
Chương 14: Hậu Nghệ bắn rụng chín Mặt Trời. Hằng Nga bỏ trốn lên Cung Nguyệt
Chương 15: Lấy đức sáng soi đường chính đạo. Trọng dân lành hát khúc Nam Phong
Chương 16: Chế trị hồng thủy, Đại Vũ gặp Nữ Kiều. Đào núi khơi sông, dấu chân in bốn cõi
Chương 17: Ôm hận tình, Vọng đế hóa chim cuốc. Đeo giải lụa, Lý Vĩnh thắng thủy thần
Chương 18: Ham nuôi rồng, Khổng Giáp mắc vạ. Đào ao rượu, Hạ Kiệt tiêu vong
Chương 19: Từ sự tích Hạ Kiệt đến sự tích Thương Trụ và từ thần thoại của thời kỳ tiền sử đến truyền thuyết của thời kỳ lịch sử