Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Luật giáo dục » Tìm hiểu luật giáo dục và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật giáo dục

Tìm hiểu luật giáo dục và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật giáo dục

Tìm hiểu luật giáo dục và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật giáo dục

Tìm hiểu luật giáo dục và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật giáo dục

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Thời đại

Số trang: 167

Kích thước: 13x19cm

Giá bìa: 27,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 875

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 150 gram

Giá bán: 27,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.
Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

MỤC LỤC:

- Lệnh của chủ tịch nước số 11/2005/L - CTN ngày 27 tháng 06 anưm 2005 về việc công bố luật giáo dục.
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
- Nghị định Chính phủ số 75/2006/NĐ - CP ngày 02 tháng 08 năm 2006. Quy định chi tiết và hướng dẫ thi hành một số điều của Luật giáo dục
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009
- Quyết định của Thủ tướng Chính pủ số 137/2009/QĐ - TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009. Về việc Phê duyệt Đề án đưa nội nội phòng, chống tham nhũng vào Chương trình giáo dục, Đào tạo, bồi dưỡng.
Xin trân trọng giới thiệu!