Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Luật giáo dục » Tìm hiểu luật giáo dục

Tìm hiểu luật giáo dục

Tìm hiểu luật giáo dục

Tìm hiểu luật giáo dục

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 80

Kích thước: 13x19cm

Giá bìa: 9,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 895

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2008

Trọng lượng: 100 gram

Giá bán: 9,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

MỤC LỤC:
Lệnh số: 11/2005/L - CTN ngày 27/6/2005 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật giáo dục
Luật giáo dục
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Hệ thống giáo dục quốc dân
Chương III: Nhà trường và cơ sở giáo dục khác
Chương IV: Nhà giáo
Chương V: Người học
Chương VI: Nhà trường, gia đình và xã hội
Chương VII: Quản lý nhà nước về giáo dục
Chương VIII: Khen thưởng và xử lý vi phạm
Chương IX: Điều khoản thi hành