Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Đất đai - Xây dựng » Quy định pháp luật về giá các loại đất

Quy định pháp luật về giá các loại đất

Quy định pháp luật về giá các loại đất

Quy định pháp luật về giá các loại đất

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 300

Kích thước: 13x19cm

Giá bìa: 35,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 876

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 280 gram

Giá bán: 35,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Quy định về giá các loại đất là một trong những nội dung quan trọng của pháp luật về đất đai và quản lý giá, là công cụ để Nhà nước quản lý đất đai đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá của nước ta. Vì vậy đây là vấn đề mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chú trọng trong xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề giá đất.
Nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc các thông tin văn bản pháo luật mới nhất trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Quy định pháp luật về giá các loại đất.
Cuốn sách cung cấp các văn bản pháp luật về giá đất bao gồm: Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (trích) được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003; 11 văn bản pháp luật hướng dẫn và quy định về: phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường; quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; về định hướng kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất; nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất; Pháp lệnh giá năm 2002 (trích); quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá…
Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!