Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Những vấn đề về kinh tế - xã hội trong cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) - sách tham khảo

Những vấn đề về kinh tế - xã hội trong cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) - sách tham khảo

Những vấn đề về kinh tế - xã hội trong cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) - sách tham khảo

Những vấn đề về kinh tế - xã hội trong cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) - sách tham khảo

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 283

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 683

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 650 gram

Giá bán: 39,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Nội dung cuốn sách được tuyển chọn, chỉnh sửa từ các bài viết tham luận tại hội thảo "Những Vấn Đề Kinh Tế - Xã Hội Trong bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991 trình Đại hội XI do trường Đại học Kinh tế TP.HCM và tạp chí Cộng sản đồng tổ chức.
Nội dung các bài tập trung chủ yếu vào vấn đè kinh tế, giáo dục - đào mà Cương lĩnh nêu ra như:  mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ ở nước ta, các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò Nhà nước và kinh tế nhà nước; Vai trò quan trọng của nền kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; sử dụng hợp lý vốn và lao động nông thôn; xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, phát triển vùng kinh tế trọng điểm, tập òoàn kinh tế nhà nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng xã hội học ạập, khoa học - công nghệ, về an sinh xã hội...

MỤC LỤC:
Phần thứ nhất: Tổng quan kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Phần thứ hai: Vấn đề sở hữu và thành phần kinh tế
Phần thứ ba: Các vấn đề kinh tế cụ thể