Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Luật giao thông » Những quy định pháp luật về tài chính, ngân sách xã, phường, thị trấn

Những quy định pháp luật về tài chính, ngân sách xã, phường, thị trấn

Những quy định pháp luật về tài chính, ngân sách xã, phường, thị trấn

Những quy định pháp luật về tài chính, ngân sách xã, phường, thị trấn

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 492

Kích thước: 15x21cm

Giá bìa: 47,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 1041

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2001

Trọng lượng: 700 gram

Giá bán: 47,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Tài chính, ngân sách của xã, phường, thị trấn là toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật quyết định và được thực hiện hằng năm nhằm bảo đảm hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của địa phương.
Ngân sách xã, phường, thị trấn gồm các khoản thu từ thuế như môn bài, sát sinh, phí, lệ phí, các khoản đóng góp thu cho ngân sách xã, phường, thị trấn; các khoản thu từ sử dụng quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản; thu từ hoạt động sự nghiệp do xã, phường, thị trấn quản lý; các khoản đóng góp tự nguyện cho xã, phường, thị trấn; viện trợ không hoàn lại của các tổ chức...
Về phần chi ngân sách xã, phường, thị trấn gồm các khoản chi thường xuyên cho công tác văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao; quản lý duy tu bảo dưỡng các công trình kiến trúc, phúc lợi, giao thông do địa phương quản lý...
Để phục vụ cho công tác quản lý tài chính, ngân sách của xã, phường, thị trấn, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách Những Quy Định Pháp Luật Về Tài Chính, Ngân Sách Xã, Phường, Thị Trấn. Cuốn sách gồm ba phần:

  • Ngân sách xã, phường, thị trấn.
  • Công tác quản lý tài chính.
  • Quản lý thu phí và lệ phí.
    Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.