Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Phân tích - Đánh giá » Mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn

Mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn

Mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn

Mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 169

Kích thước: 13x19cm

Giá bìa: 32,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 1040

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 200 gram

Giá bán: 32,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Những năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động hỗ trợ, động viên và tổ chức thanh niên nông thôn xung kích, tình nguyện ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, tự thân vươn lên làm giàu chính đáng bằng sức lực và trí tuệ của mình. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, các công trình, phần việc, các

Chương trình Mục tiêu quốc gia, góp phần quan trọng trong việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, từng bước phát triển côngnghiệp, ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn. Qua đó, đã phát huy được tiềm năng to lớn, vai trò xung kích và sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Những triệu phú, tỷ phú trẻ ngày càng xuất hiện nhiều ở các vùng, miền, là hạt nhân quan trọng của Đoàn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Nhằm giúp các bạn thanh niên nông thôn cả nước có thêm tư liệu để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đồng thời học hỏi kinh nghiệm sản xuất của những thanh niên nông thôn tiêu biểu - đã được nhận Giải thưởng Lương Định Của một số năm qua, với mục tiêu đa dạng các mô hình, loại hình tham gia phát triển kinh tế của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Nông nghiệp, nông dân và nông thôn", Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sách "Mô Hình Phát Triển Kinh Tế Trong Thanh Niên Nông Thôn"
Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Một số chủ trương của Đảng, của Đoàn về nông nghiệp, nông thôn và công tác thanh niên.
Phần 2: Hướng dẫn quy trình thành lập một số mô hình phát triển kinh tế phù hợp hiệu quả trên địa bàn nông thôn.
Phần 3: Giới thiệu một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong thanh niên nông thôn những năm gần đây.