Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Các luật thuế » Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 439

Kích thước: 14,5 x 20,5cm

Giá bìa: 56,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 724

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 600 gram

Giá bán: 56,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 được ban hành đã tiếp tục tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bảo đảm công bằng, bình đẳng trong cạnh tranh, thực hiện giảm mức thuế suất chung để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy, tích tụ đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, tạo chuyển biến trong phân bổ nguồn lực,  khuyến khích và thu hút đầu tư có chọn lọc để phát triển các vùng còn khó khăn, thu hẹp diện ưu đãi theo ngành, lĩnh vực...
Cuốn sách "Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Năm 2008 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành" của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sẽ đưa đến cho bạn đọc những văn bản pháp luật cần thiết và mới nhất liên quan đến những vấn đề nêu trên.
Sách gồm 2 phần chính:
I. Quy định chung
1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008
2. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
...
II. Quy định cụ thể
6. Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12-02-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010
7. Thông tư số 39/201/TT-BTC ngày 22-3-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12-02-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010
...