Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiết kế website chuyên nghiệp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Luật giao thông » Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Số trang: 95

Kích thước: 13x19cm

Giá bìa: 10,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 798

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 120 gram

Giá bán: 10,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Căn cứ vào Điều 103 Và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10; Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nay công bố "Luật Giao Thông Đường Bộ"  đã được Quốc hội nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

MỤC LỤC:
Lệnh về luật công bố Luật
Luật giao thông đường bộ
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ
Chương III: Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Chương IV: Phương thiện tham gia giao thông đường bộ
Chương V: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
Chương VI: Vận tải đường bộ
Mục 1
Mục 2
Chương VII: Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ
Chương VIII: Điển khoản thi hành