Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Luật doanh nghiệp » Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 295

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 39,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 1156

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2004

Trọng lượng: 289 gram

Giá bán: 39,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Kể từ khi Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 có hiệu lực, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm cụ thể hoá những quy định trong Luật.

Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phr về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

- Nghị định số 170/2004/NĐ-CP 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ đã ban hành về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh

- Nghị định số 41/2002/NĐ - CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

- Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1/2002/NĐ - CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước