Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Đất đai - Xây dựng » Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành (đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đến năm 2010)

Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành (đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đến năm 2010)

Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành (đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đến năm 2010)

Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành (đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đến năm 2010)

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Tài chính

Số trang: 598

Kích thước: 14,5 x 20,5cm

Giá bìa: 96,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 957

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 570 gram

Giá bán: 96,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Luật đất đai có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, thay thế Luật đất đai năm 1993 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1993 và các Luật sửa đổi...
Cuốn sách "Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành" gồm các văn bản đầy đủ, kịp thời giúp bạn đọc tìm hiểu một số nội dung cơ bản nhất của luật đất đai một cách thuận tiện và nhanh chóng...

MỤC LỤC:
1. Luật của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 13/2003//QH11 Về đất đai.
2. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
3. Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
4.Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng ất, giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
5. Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
6. Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất.
7. Thông tư liên tịch soố 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
8. Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.