Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Kế toán - Kiểm toán » Kế toán tài chính (lý thuyết, bài tập & bài giải)

Kế toán tài chính (lý thuyết, bài tập & bài giải)

Kế toán tài chính (lý thuyết, bài tập & bài giải)

Kế toán tài chính (lý thuyết, bài tập & bài giải)

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Thống kê

Số trang: 466

Kích thước: 16x24cm

Giá bìa: 62,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 904

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 12-2010

Trọng lượng: 500 gram

Giá bán: 62,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Kế toán tài chính là môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành tài chính - ngân hàng. Mục tiêu của môn học là trang bị những kiến thức thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu thông tin kế toán do doanh nghiệp cung cấp. Những kiến thức này giúp cho sinh viên có cơ sở vững chắc để nghiên cứu các môn học khác cũng như vận dụng vào công việc sau khi tốt nghiệp. Thông tin kế toán do doanh nghiệp cung cấp được chia thành 2 phân hệ: Kế toán tài chính và Kế toán quản trị. Cuốn sách này chủ yếu trình bày hệ thống thông tin kế toán tài chính

Những hiểu biết về kế toán tài chính là nền tảng quan trọng để đọc hiểu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, qua đó ngân hàng vận dụng trong thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp vay vốn, các nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời và đo lường rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính của các công ty đang đầu tư hoặc có dự định đầu tư nhằm đưa ra các quyết định kinh tế đúng hướng, hạn chế rủi ro.
Cuốn sách Kế toán tài chính do tập thể giáo viên Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Ngân Hàng biên soạn dùng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và cán bộ ngân hàng sử dụng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Cuốn sách xuất bản năm 2010, được cập nhập những văn bản mới nhất về chế độ kế toán, chế độ tài chính, và được thiết kế thành ba phần:
Phần 1: Lý thuyết kế toán tài chính
Phần 2: Hệ thống bài tập kế toán tài chính
Phần 3: Hướng dẫn giải một số bài tập


MỤC LỤC
Lời mở đầu
Danh mục tư viết tắt
Phần 1 Lý thuyết kế toán tài chính
Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả
Chương 3: Kế toán tài sản cố định
Chương 4: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa
Chương 5: Kế toán các khaonr phải trả người lao động và các khaorn trích theo lương
Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 7: Kế toán tiêu thụ, kết quả kinh doanh
Chương 8: Kế toán đầu tư tài chính
Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 10: Báo cáo tài chính
Phần 2 Hệ thống các bài tập kế toán tài chính
Phần 3 Hướng dẫn giải một số bài tập

trân trọng giới thiệu!