Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Kinh tế học » Kế toán tài chính doanh nghiệp - dành cho khối không chuyên ngành kế toán (lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu) kế toán tài chính doanh nghiệp - dành cho khối không chuyên ngành kế toán (lý thuyết,

Kế toán tài chính doanh nghiệp - dành cho khối không chuyên ngành kế toán (lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu) kế toán tài chính doanh nghiệp - dành cho khối không chuyên ngành kế toán (lý thuyết,

Kế toán tài chính doanh nghiệp - dành cho khối không chuyên ngành kế toán (lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu) 	 kế toán tài chính doanh nghiệp - dành cho khối không chuyên ngành kế toán (lý thuyết,

Kế toán tài chính doanh nghiệp - dành cho khối không chuyên ngành kế toán (lý thuyết, bài tập và bài giải mẫu) kế toán tài chính doanh nghiệp - dành cho khối không chuyên ngành kế toán (lý thuyết,

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Nxb tài chính

Số trang: 632

Kích thước: 16x24 cm

Giá bìa: 99,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 971

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 790 gram

Giá bán: 99,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Giới thiệu về nội dung

Kế toán tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên ngành của sinh viên khối ngành kinh tế, môn học này sẽ cung cấp những khái niệm và phương pháp cơ bản để hoạch toán kế toán doanh nghiệp

Nội dung quyển sách bao gồm các vấn đề lý luận và phương pháp hoạch toán về các khoản tài sản trong doanh nghiệp; về các khoản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí. Đặc biệt là phương hápp hoạch toán về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập hoãn lại trong doanh nghiệp, phương pháp lập báo cáo tài chính với đầy đủ cơ sở lý thuyết và bài tập thực hành, bám sát với tình hình thực tiễn hiện nay của doanh nghiệp.

Mục lục:

Lời mở đầu

Chương 1: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

Chương 2: Kế toán các khoản phải thu

Chương 3: Kế toán các khoản ứng trước

Chương 4: Kế toán hàng tồn kho

Chương 5: kế toán tài sản cố định

Chương 6: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh

Chương 8: Báo cáo tài chính

Mời bạn đón đọc.

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book