Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Kinh tế học » Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn

Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn

Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn

Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn

Tác giả: Nguyễn văn dung.

Nhà xuất bản: Nxb đại học quốc gia tphcm

Số trang: 292

Kích thước: 16 x 24 cm

Giá bìa: 53,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 1272

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 370 gram

Giá bán: 53,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Giới thiệu về nội dung

Mỗi doanh nghiệp lợi nhuận hay phi lợi nhuận đều đòi hỏi có một hệ thống kế toán nội bộ tin cậy, ghi nhận mọi hoạt động liên quan việc phát sinh dòng tiền thu nhập và dòng tiền chi phí từ hoạt động. Hệ thống kế toán cung cấp thông tin tài chính cần thiết để đánh giá hiệu quả của các hoạt động hiện tại và đã qua. Ngoài ra, hệ thống kế toán lưu trữ các dự liệu cần thiết để xây dựng các báo cáo, thể hiện tài sản, khoản nợ vay và vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp. Kế toán tài chính liên quan việc cung cấp thông tin cho người sử dụng ở ngoài doanh nghiệp, nhưng có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp như: các cổ đông, các tổ chức tín dụng, cơ quan chính phủ.

Kế toán quản trị nhà hàng – khách sạn liên quan đến việc cung cấp thông tin nội bộ chuyên nghiệp cho các nhà quản trị, người chịu trách nhiệm về điều hành và kiểm soát các hoạt động trong ngành nhà hàng – khách sạn, một ngành có các đặc điểm riêng. Thông tin nội bộ là cơ sở để hoạch định quá trình hoạt động ngắn hạn và dài hạn, và ra quyết định chọn quá trình hoạt động. Các Giám đốc điều hành nguồn lực vật chất và động viên nguồn nhân lực để tiến hành quá trình hoạt động, đồng thời kiểm soát quá trình hoạt động đảm bảo kế hoạch được thực thi, và nếu cần thiết, điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng các mục tiêu. Nhà hàng – khách sạn là một ngành có đặc tính năng động và đang phát triển nhanh, kế toán quản trị cuả ngành nhà hàng – khách sạn có tính chuyên biệt vừa bao gồm các nguyên tắc cơ bản của kế toán quản trị, vừa đề cập các chi tiết liên quan đến việc xây dựng các báo cáo tài chính, phục vụ ra quyết định hoạt động kinh doanh trong ngành Nhà hàng – khách sạn.

Mục lục:

Lời nói đầu

Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính cơ bản

Chương 2: Hiểu các báo cáo tài chính

Chương 3: Phân tích và diễn giải các bảng báo cáo tài chính

Chương 4: Phân tích các tỷ số tài chính

Mời bạn đón đọc.

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book