Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Kế toán - Kiểm toán » Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán ( theo các hình thức kế toán ...)

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán ( theo các hình thức kế toán ...)

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán ( theo các hình thức kế toán ...)

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán ( theo các hình thức kế toán ...)

Tác giả: Ts. nguyễn thế lộc. ts. võ văn nhị.

Nhà xuất bản: Nxb tài chính

Số trang: 1300

Kích thước: 19x27 cm

Giá bìa: 130,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 1011

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 2467 gram

Giá bán: 130,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Giới thiệu về nội dung
Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán theo các hình thức kế toán : - Nhật ký chung - Nhật ký - Sổ cái - Chứng từ ghi sổ - Nhật ký chứng từ (Đã sửa đổi bổ sung theo QD( 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006 của Bộ Tài Chính) - Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. - Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính (đợt 5)

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book