Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Kế toán - Kiểm toán » Hướng dẫn thực hành hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (theo các chuẩn mực và chế độ kế toán, thực hiện từ 30/03/2005) hướng dẫn thực hành hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Hướng dẫn thực hành hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (theo các chuẩn mực và chế độ kế toán, thực hiện từ 30/03/2005) hướng dẫn thực hành hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Hướng dẫn thực hành hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (theo các chuẩn mực và chế độ kế toán, thực hiện từ 30/03/2005) 	 hướng dẫn thực hành hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Hướng dẫn thực hành hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (theo các chuẩn mực và chế độ kế toán, thực hiện từ 30/03/2005) hướng dẫn thực hành hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Tác giả: Ts. nguyễn phương liên.

Nhà xuất bản: Nxb tài chính

Số trang: 760

Kích thước: 19x27 cm

Giá bìa: 165,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 939

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 1230 gram

Giá bán: 165,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Giới thiệu về nội dung
Hướng Dẫn Thực Hành Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Doanh Nghiệp (Theo Các Chuẩn Mực Và Chế Độ Kế Toán, Thực Hiện Từ 30/03/2005).

+ Kế toán tài chính và hệ thống tài khoản kế toán.
+ Những vấn đề cơ bản về tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.
+ Khái niệm, tiêu chuẩn, phân loại, đánh giá, thời điểm ghi nhận Tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu, Chi phí và thu nhập.
+ Hướng dẫn tổng quát chương trình kế toán hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và ví dụ minh hoạ.
+ Hướng dẫn kế toán Tài sản, Nợ phải trả, Vốn, Quá trình hoạt động kinh doanh, Chi phí và Thu nhập của doanh nghiệp, theo các chuẩn mực, chế độ kế toán, và các chính sách tài chính, thuế.
+ Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán đợt 3 ngày 30/03/2005.
+ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán (đợt 4).

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book