Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Dân sự - Tố tụng Dân sự » Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng sửa đổi bổ sung và văn kiện đại hội lần thứ xi của đảng - (hướng dẫn công tác tổ chức quản lý - phát triển đảng viên v

Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng sửa đổi bổ sung và văn kiện đại hội lần thứ xi của đảng - (hướng dẫn công tác tổ chức quản lý - phát triển đảng viên v

Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng sửa đổi bổ sung và văn kiện đại hội lần thứ xi của đảng - (hướng dẫn công tác tổ chức quản lý - phát triển đảng viên v

Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng sửa đổi bổ sung và văn kiện đại hội lần thứ xi của đảng - (hướng dẫn công tác tổ chức quản lý - phát triển đảng viên v

Tác giả: Ngô chiêu

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 565

Kích thước: 20x28cm

Giá bìa: 298,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 1107

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 4-2011

Trọng lượng: 1430 gram

Giá bán: 298,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp. Đánh dấu một mốc son chói lọi của Đảng Công Sản Việt Nam hướng tới đến thiên niên kỷ mới. Đồng thời có ý nghĩ chiến lược lâu dài về Chính trị - Kinh tế đối với sự phát triển của Đất nước ta.

Nội dung bao gồm:

Chương một: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương hai: Văn kiện đại hội lần thứ XI của Đảng

Chương ba: Quy chế phối hợp giữa các tổ chức Đảng với các ban ngành - đoàn thể.

Chương bốn: Chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các cơ quan cấp ủy Đảng

Chương năm: Công tác quản lý Đảng viên và xây dựng hoàn thiện mô hình của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng

Chương sáu: Hướng dẫn mới nhất về mức tiền thưởng - các hình thức khen thưởng và quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Chương bảy: Tìm hiểu các quy định mới nhất về cán bộ - công chức - viên chức

Chương tám: Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI

Trân trọng giới thiệu bạn đọc

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book