Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiết kế website chuyên nghiệp

Sách » Sách kinh tế » Sách Kế toán - Kiểm toán » Hướng dẫn soạn thảo văn bản mới nhất dành cho công tác văn thư lưu trữ, thư ký và hành chính văn phòng

Hướng dẫn soạn thảo văn bản mới nhất dành cho công tác văn thư lưu trữ, thư ký và hành chính văn phòng

Hướng dẫn soạn thảo văn bản mới nhất dành cho công tác văn thư lưu trữ, thư ký và hành chính văn phòng

Hướng dẫn soạn thảo văn bản mới nhất dành cho công tác văn thư lưu trữ, thư ký và hành chính văn phòng

Tác giả: Quý long , kim thư

Nhà xuất bản: Lao động - xã hội

Số trang: 655

Kích thước: 20x28cm

Giá bìa: 298,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 653

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 1500 gram

Giá bán: 298,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Trong hoạt động kinh doanh, thông tin có một vai trò hết sức quan trọng, có thể nói hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp một phần tùy thuộc vào chất lượng của hệ thống văn bản được ban hành. Văn bản ngày càng đóng vai trò quan trọng không thể tách rời với mọi hoạt động giao tiếp cảu xã hội con người. Đặc biệt trong hoạt động quản lý nhà nước, trong giao dịch với các cơ quan tổ chức, đơn vị với nhau, giữa các cơ quan tổ chức với cá nhân, giữa các cá nhân với cá nhân... và với các mối quan hệ với ngoài nước. Vì văn bản là phương tiện thông tin cơ bản, là sợi dây liên lạc chính. Thực tiễn cho thấy, tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân... không thể không sử dụng đến văn bản trong các hoạt động giao dịch, điều hành tổ chức với khối lượng lớn. Trong công tác quản lý Nhà nước văn bản là phương tiện quan trọng để ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý, là hình thức cụ thể hóa pháp luật, là phương tiện để điều chỉnh những quan hệ xã hội thuộc phạm vi quản lý Nhà nước.
Để giúp các Giám đốc, Lãnh đạo trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và chính quyền địa phương ra các quyết định quản lý hoặc truyền đạt các thông tin trong hoạt động quản lý một cách hiệu quả, mặt khác giúp cho các thư ký, cán bộ, nhân viên soạn thảo được các văn bản vừa mang tính chuẩn mực, vừa truyền đạt thông tin thông tin trong hoạt động quản lý của cấp trên một cách súc tích, ngắn gọn., đầy đủ, đồng thời tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu văn bản một cách khoa học, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách "Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Mới Nhất Dành Cho Công Tác Văn Thư Lưu Trữ, Thư Ký và Hành Chính Văn Phòng"
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I: Giới thiệu tổng quan về công tác hành chính văn phòng
Phần II: Hướng dẫn kỹ thuật trình bày và ngôn ngữ pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính.
Phần III: Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý và lưu trữ văn bản
Phần IV: Hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo văn bản và những mẫu văn bản hợp đồng thông dụng.
Phần V. Quy định pháp luật hướng dẫn soạn thảo và quản lý văn bản
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức các cơ quan quản lý nhà nước, làm việc trong chính quyền địa phương tại xã, phường, thị trấn và các cá nhân có được những kỹ năng cần thiết và những văn bản chuẩn mực của Nhà nước để soạn thảo văn bản đúng quy định.

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book