Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Các luật thuế » Hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giao dịch liên kết, chống chuyển giá, các t

Hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giao dịch liên kết, chống chuyển giá, các t

Hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giao dịch liên kết, chống chuyển giá, các t

Hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giao dịch liên kết, chống chuyển giá, các t

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Nhiều tác giả

Số trang: 784

Kích thước: 19x27cm

Giá bìa: 297,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 718

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 1650 gram

Giá bán: 297,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực chưa thống nhất, chưa công khai, thiếu minh bạch là rào cản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Để giải quyết các bất cập nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30, đưa ra một hệ thống giải pháp tổng thể, công khai, minh bạch nhằm thống kê, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Triển khai, thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, Tổng cục Thuế cũng triển khai thống kê thủ tục hành chính thuế đang thực hiện tại tất cả các đơn vị trong toàn ngành và gửi kết quả thống kê cho các Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện rà soát, đối chiếu nhằm phản ánh đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuế đang được thực hiện.
Ngày 10/08/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1902/QĐ-BTC về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế bao gồm 330 thủ tục hành chính thuế, trong đó, 5 thủ tục hành chính do cấp Tổng cục Thuế thực hiện, 172 thủ tục hành chính do cấp Cục Thuế thực hiện và 153 thủ tục hành chính do cấp Chi cục Thuế thực hiện. Gần đây, Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, v.v... mới nhất trong lĩnh vực thuế như: Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ; Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Đặc biệt, Tổng cục thuế đã ban hành Quyết định số 884/QĐ-TCT ngày 31/7/2009 về việc ban hành quy trình quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của người nộp thuế, nhằm triển khai thực hiện Đề án đơn giản thủ tục hành chính thuế. Để tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong lĩnh vực thuế, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: “Hướng Dẫn Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế & Chính Sách Thuế Mới 2009 - 2010”.

Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:
Phần thứ nhất: Thủ tục hành chính do cấp Tổng Cục thuế
Phần thứ hai: Thủ tục hành chính do cấp Cục thuế
Phần thứ ba: Thủ tục hành chính do cấp Chi Cục thuế
Phần thứ tư: Các văn bản mới nhất trong lĩnh vực thuế
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm, tuyển chọn và hệ thống các văn bản theo các loại thuế, song vẫn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được những góp ý của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.