Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Dân sự - Tố tụng Dân sự » Hỏi đáp về bộ luật dân sự năm 2005

Hỏi đáp về bộ luật dân sự năm 2005

Hỏi đáp về bộ luật dân sự năm 2005

Hỏi đáp về bộ luật dân sự năm 2005

Tác giả:

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 156

Kích thước: 13 x 19cm

Giá bìa: 15,500 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 1326

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: quý 4/2005

Trọng lượng: 140 gram

Giá bán: 15,500 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Nhà nước ta ban hành Bộ luật Dân sự năm 2005 thay thế Bộ luật Dân sự năm 1995 nhằm mục đích gì?

Bộ luật Dân sự năm 1995 được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/10/1995. Bộ luật Dân sự là một văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ xã hội là các giao lưu dân sự của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác. Qua gần 10 năm thi hành, Bộ luật Dân sự đã đi vào cuộc sống, phát huy vai trò trong việc tạo lập hành lang pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước và lợi ích công cộng.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, Bộ luật Dân sự cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như: một số quy định trong Bộ luật không còn phù hợp với thực tế, đã lạc hậu so với sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay (ví dụ: những quy định về cầm cố, thế chấp tài sản); có những quy định không rõ ràng hoặc không đầy đủ, quy định quá chung, chưa cụ thể (ví dụ nhiều quy định về tài sản và quyền sở hữu còn chung chung, chưa làm rõ được nội dung các quyền của người không phải là người chủ sở hữu đối với tài sản); trong Bộ luật Dân sự còn có những quy định thuộc quan hệ hành chính (ví dụ quy định về đăng ký hộ tịch, thủ tục đăng ký, xin phép, phê duyệt đối với một số hợp đồng…); nhiều luật mới có nội dung liên quan đến Bộ luật Dân sự được ban hành nhưng Bộ luật Dân sự chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp dẫn đến sự mâu thuẫn, bất cập… Do đó, cần thiết phải xây dựng Bộ luật Dân sự mới thay thế Bộ luật Dân sự năm 1995 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay và trong tương lai.

Chính vì vậy, ngày 14/6/2005, tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa IX đã thông qua Bộ luật Dân sự năm 2005. Bộ luật Dân sự năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

 

MỤC LỤC

Phạm vi điều chỉnh và những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự

Quy định về cá nhân

Quy định về hộ gia đình và tổ hợp tác

Giao dịch dân sự

Tài sản và quyền sở hữu

Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự

Thừa kế

Các quy định về chuyển quyền sử dụng đất

Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book