Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách danh nhân » Sách Danh nhân Việt Nam » Hồ chí minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân

Hồ chí minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân

Hồ chí minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân

Hồ chí minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 104

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 18,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 936

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 200 gram

Giá bán: 18,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Cuốn sách "Hồ Chí Minh - Tấm Gương Sáng Trung Với Nước, Hiếu Với Dân" tuyển chọn tám bài viết tâm huyết của các tác giả: Trung với nước, hiếu với dân - một phẩm chất cơ bản trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Phẩm chất đạo đức cách mạng trung với nước, hiếu với dân của Hồ Chí Minh; Phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Lòng nhân ái - nhân tố cơ bản trong đạo đức Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh - Biểu tượng mẫu mực về sự khiêm tốn, giản dị; Hồ Chí Minh - Tấm gương về tận trung với nước, tận hiếu với dân cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ hội nhập; Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc và đạo đức hết lòng phục vụ nhân dân của Hồ Chí Minh; Để phẩm chất đạo đức “Suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay.

Các bài viết này, không chỉ thể hiện lòng kính yêu đối với lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn góp thêm tiếng nói ngợi ca tấm gương đạo đức của Người, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, góp phần đưa tư tưởng của Người đi vào cuộc sống.

Theo các tác giả, thấm nhuần tư tưởng đạo đức trung với nước, hiếu với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải làm cho tư tưởng đó trở thành phương châm của mọi hành động, được thể hiện trong mọi công việc cách mạng của Đảng, trong từng suy nghĩ và việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân.