Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách danh nhân » Sách Danh nhân Việt Nam » Hồ chí minh nhà văn hóa của tương lai - tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời bác

Hồ chí minh nhà văn hóa của tương lai - tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời bác

Hồ chí minh nhà văn hóa của tương lai - tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời bác

Hồ chí minh nhà văn hóa của tương lai - tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời bác

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Thanh niên

Số trang: 183

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 28,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 867

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 220 gram

Giá bán: 28,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Hồ Chí Minh - nhà văn hoá của tương lai gồm tập hợp các bài viết nghiên cứu, tham luận khoa học của các tác giả đầu ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh, như GS.TS Hoàng Chí Bảo, TS. Phạm Hồng Chương, PGS.TS Đỗ Đình Hãng, PGS.TS Phạm Mai Hùng, GS. Đinh Xuân Lâm, PGS.TS Trình Mưu, PGS.TS Lê Văn Tích... được thực hiện tại Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Hồ Chí Minh do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức.

Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu, phân tích, luận giải nhiều vấn đề lớn, quan trọng về tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh, tập trung chủ yếu như: Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh; văn hóa soi đường cho quốc dân đi - một quan điểm độc đáo của Hồ Chí Minh; giá trị thời đại của văn hóa Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa của tương lai; tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong xây dựng và phát triển văn hóa; văn hóa Hồ Chí Minh tiếp cận từ gọc độ hội nhập quốc tế...