Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiết kế website chuyên nghiệp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Hồ chí minh nhà cách mạng sáng tạo

Hồ chí minh nhà cách mạng sáng tạo

Hồ chí minh nhà cách mạng sáng tạo

Hồ chí minh nhà cách mạng sáng tạo

Tác giả: Mạch quang thắng

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - sự thật

Số trang: 522

Kích thước: 15x22cm

Giá bìa: 77,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 591

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 700 gram

Giá bán: 77,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Đây là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học về những đặc điểm, bản chất và sự vận dụng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện và GS, TS. Mạnh Quang Thắng làm chủ biên. Qua đó cho ta thấy sức sống mãnh liệt và những giá trị quý báu – giá trị dân tộc mang tầm vóc thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần, Phần thứ nhất: Đặc điểm và bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần thứ hai: Phương pháp luận Hồ Chí Minh; Phần thứ ba: Những sáng tạo tư tưởng lý luận Hồ Chí Minh; Phần thứ tư: Tư tưởng Hồ Chí Minh – giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại.

Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu và làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong việc truyền bá, tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, định hướng tư tưởng lý luận cho sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc; Nêu bật những cống hiến lý luận của Hồ Chí Minh vào kho tàng kinh nghiệm của chủ nghĩa Mác – Lênin, làm căn cứ để khẳng định Hồ Chí Minh thực sự là một nhà cách mạng sáng tạo của Đảng và dân tộc Việt Nam; Rút ra một số bài học từ việc Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin để Đảng tự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, nhằm làm sáng tỏ và giải quyết các vấn đề bức xúc mà thực tiễn cách mạng đang đặt ra.
Với những nội dung trên, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc nắm bắt và có điều kiện để tìm hiểu thêm về Hồ Chí Minh với tư cách nhà cách mạng sáng tạo của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book