Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Kế toán - Kiểm toán » Hệ thống văn bản pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ 01-01-2009)

Hệ thống văn bản pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ 01-01-2009)

Hệ thống văn bản pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ 01-01-2009)

Hệ thống văn bản pháp luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ 01-01-2009)

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Tài chính

Số trang: 564

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 81,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 810

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 3-2008

Trọng lượng: 530 gram

Giá bán: 81,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Thông tư số: 61/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Quyết định số: 77/2007/QĐ-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài Quyết định số: 173/2007/QĐ-TTG ngày 16 tháng 11 năm 2007 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ Vương quốc hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

Để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá và dịch vụ, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước.
Căn cứ vào Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Luật này quy định thuế giá trị gia tăng.
Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Đối tượng chịu thuế: Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 của Luật này.

MỤC LỤC:
- Luật thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005)
- Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

- Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

- Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)
...
trân trọng giới thiệu!