Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Kế toán - Kiểm toán » Hệ thống kế toán việt nam - chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hệ thống kế toán việt nam - chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống kế toán việt nam - chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hệ thống kế toán việt nam - chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống kế toán việt nam - chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 	 hệ thống kế toán việt nam - chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Hệ thống kế toán việt nam - chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hệ thống kế toán việt nam - chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Tác giả: Bộ tài chính.

Nhà xuất bản: Nxb tài chính

Số trang: 568

Kích thước: 17x25 cm

Giá bìa: 110,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 1113

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 800 gram

Giá bán: 110,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Giới thiệu về nội dung

Hệ Thống Kế Toán Việt Nam - Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp


+ Hệ thống chứng từ kế toán.


+ Hệ thống tài khoản kế toán.


+ Hệ thống sổ kế toán.


+ Hệ thống báo cáo tài chính.


+ Sơ đồ kế toán chủ yếu.


(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)


Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành lần này được thiết kế, xây dựng trên nguyên tắc thoả mãn và cập nhật các yêu cầu mới nhất của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập Quốc tế, tuân thủ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn cũng như các cơ chế, chính sách tài chính mới nhất áp dụng cho đơn vị Hành chính - Sự nghiệp. Đồng thời chế độ kế toán Hành chính - sự nghiệp được xây dựng cũng thích ứng, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam hiện nay và có tính đến sự thay đổi trong những năm sắp tới.

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book