Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

 • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin (dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), (tái b

Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin (dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), (tái b

Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin (dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), (tái b

Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin (dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), (tái b

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 324

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 17,500 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 883

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2004

Trọng lượng: 280 gram

Giá bán: 17,500 VNĐ

 • Giới thiệu chung1

 • Sách cùng tác giả

"Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin" được dùng trong cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh ở các trường đại học. Giáo trình này cũng được dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường cao đẳng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sách gồm 14 chương, được trình bày trong 3 phần:
Phần mở đầu: Nhập môn kinh tế chính trị.

 • Chương I: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin.
 • Chương II: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế.
  Phần thứ nhất: Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
 • Chương III: Sản xuất hành hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa.
 • Chương IV: Sản xuất giá trị thặng dư - Quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản.
 • Chương V: Vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội.
 • Chương VI: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.
 • Chương VII: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
  Phần thứ hai: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 • Chương VIII: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 • Chương IX: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 • Chương X: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 • Chương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
 • Chương XII: Tài chính, tín dụng, ngân hành và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 • Chương XIII: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 • Chương XIV: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
  Xin trân trọng giới thiệu.