Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Chứng khoán - Đầu tư » Gia nhập wto - cơ hội vàng trong đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán

Gia nhập wto - cơ hội vàng trong đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán

Gia nhập wto - cơ hội vàng trong đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán

Gia nhập wto - cơ hội vàng trong đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tác giả: Thạc sĩ luật học lê thành kính.

Nhà xuất bản: Nxb tài chính

Số trang: 556

Kích thước: 14,5x20,5 cm

Giá bìa: 72,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 791

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 540 gram

Giá bán: 72,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Giới thiệu về nội dung

Gia Nhập WTO - Cơ Hội Vàng Trong Đầu Tư Chứng Khoán Và Thị Trường Chứng Khoán:
Ngày 29 tháng 6 năm 2006 Quốc hội đã ban hành Luật chứng khoágn (có hiệu lực kể từ ngày 1 thang 11 năm 2007). Đặc biệt, mới đây nhất ngày 19 tháng 1 năm 2007 Chính phủ cũng ban hành Nghị định 14/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán.

Để tạo điều kiện cho bạn đọc, các cơ quan quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán, cơ quan áp dụng pháp luật và các tổ chức cá nhân đang tham gia thị trường chứng khoán có tài liệu học tập, nghiên cứu và áp dụng.

Cuốn sách "Gia Nhập WTO - Cơ Hội Vàng Trong Đầu Tư Chứng Khoán Và Thị Trường Chứng Khoán" được chia làm hai phần chính. Phần hỏi đáp pháp luật nhằm hỗ trợ bạn đọc những kiến thức pháp luật cơ bản và thực tiễn về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phần các văn bản pháp luật bao gồm những văn bản pháp luật mới nhất về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Luật chứng khoán quy định về các hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 06 năm 2006.

Thông tư số 57/2004/TT-BTC của bộ tài chính ngày 17 tháng 06 năm 2004. Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quyết định số 83/2004/QĐ-BTC của bộ trưởng bộ tài chính ngày 11 tháng 11 năm 2004. Về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định 55/2004/QĐ-BTC của bộ trưởng bộ tài chính ngày 17 tháng 6 năm 2004. Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán.

Quyết định số 163/2003/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 05 tháng 8 năm 2003. Phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quyết định số 238/2005/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 29 tháng 9 năm 2005. Về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quyết định số 43/2000/QĐ-UBCK của chủ tịch uỷ ban chứng khoán nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2000. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27 tháng 03 năm 1999 của chủ tịch Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

Quyết định số 96/2005/QĐ-BTC của bộ tài chính ngày 12 tháng 12 năm 2005. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

Quyết định số 161/2004/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ ngày 07 tháng 9 năm 2004. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

Nghị định số 90/2003/NĐ-CP của chính phủ ngày 12 tháng 8 năm 2003. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC của bộ trưởng bộ tài chính ngày 3 tháng 9 năm 2004 về việc quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ.

Mời bạn đón đọc.

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book