Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Đổi mới kinh tế tập thể giai đoạn 2002 - 2007

Đổi mới kinh tế tập thể giai đoạn 2002 - 2007

Đổi mới kinh tế tập thể giai đoạn 2002 - 2007

Đổi mới kinh tế tập thể giai đoạn 2002 - 2007

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 438

Kích thước: 19x27cm

Giá bìa: 60,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 782

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 800 gram

Giá bán: 60,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Trên thế giới, kinh tế tập thể có quá trình phát triển hàng trăm năm nay và đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nhân loại. Sự phát triển và vai trò của kinh tế tập thể của các nước có những đặc điểm riêng, thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử nhất định.

Ở nước ta, kinh tế tập thể và lý luận của nó có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống lý luanạ của Đảng. Việc hoàn thiện những quan điểm lý luận về kinh tế tập thể sẽ góp phần làm sáng tỏ nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Phát triển kinh tế tập thể ở nước ta trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN có đặc điểm riêng, đòi hỏi chúng ta cần đi sâu nghiên cứu trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa hoàn thiện và phát triển lý luận, vừa ứng dụng và tổng kết trong thực tiễn.

Cuốn sách “Đổi mới kinh tế tập thể giai đoạn 2002 – 2007" tập trung đi sâu nghiên cứu nội dung đường lối, quan điểm của Đảng, những kinh nghiệm trong thực tiễn phát triển kinh tế tập thể ở một số ngành, địa phương trong thời gian từ năm 2002 – 2007. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số thông tin về kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể đã được thực nghiệm thành công ở một số nước trên thế giới.

Nội dung sách gồm 3 phần chính như sau:

Phần I: Lý luận và thực tiễn về kinh tế tập thể.

Phần II: Nội dung chủ yếu về phát triển kinh tế tập thể trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta giai đoạn 2002 – 2007.

Phần III: Một số kinh nghiệm phát triển hợp tác xã trên thế giới.