Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 363

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 48,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 788

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 400 gram

Giá bán: 48,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Công tác tư tưởng, lý luận có vai trò, vị trí quan trọng trong việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, khẳng định, bảo vệ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tiễn luôn vận động, phát triển, do vậy, công tác tư tưởng, lý luận cẩn phải đổi mới theo. Việc nghiên cứu vấn đề đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình hiện nay là rất cần thiết, vừa có tính cấp thiết, vừa có tính cơ bản và lâu dài.

Cuốn sách "Đổi Mới Công Tác Tư Tưởng, Lý Luận Phục Vụ Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc" là kết quả nghiên cứu của chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do Tạp chí Cộng sản chủ trì. Đây là công trình nghiên cứu sâu sắc, toàn diện về vấn đề đổi mới công tác tư tưởng, lý luận.

MỤC LỤC:

Chương 1: Trình bày những vấn đề chung về công tác tư tưởng, lý luận
Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tư tưởng, lý luận trong thời kỳ đổi mới
Chương 3: Phân tích, luận giải tình hình thế giới, trong nước một vài thập kỷ tới tác động đến tư tưởng, lý luận, dự báo tình hình tư tưởng xã hội và những vấn đề đặt ra đối với công tác đổi mới công tác tư tưởng, lý luận.
Chương 4: Trình bày quan điểm, phương hướng, giải pháp đổi mới công tác tư tưởng, lý luận hiện nay.