Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh - 78 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1931 - 2009)

Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh - 78 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1931 - 2009)

Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh - 78 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1931 - 2009)

Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh - 78 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1931 - 2009)

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 648

Kích thước: 19x27cm

Giá bìa: 298,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 784

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 1200 gram

Giá bán: 298,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Được xây dựng và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, với các tên gọi khác nhau, Đoàn đã tập hợp được đông đảo thanh niên trong cả nước phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam để cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 78 năm (1931 - 2009), chặng đường qua hai thế kỷ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định được vai trò, vị trí là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên, đồng thời là lực lượng lãnh đạo các phong trào của Đoàn, Hội, Đội.
Hiện nay, toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và ra sức thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2010).

Nội dung cuốn sách
gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chặng đường qua hai thế kỷ (1931 - 2009)
Phần thứ hai: Nghiệp vụ công tác Đoàn
Phần thứ ba: Tiếp tục xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Phần thứ tư: Hệ thống văn bản pháp luật mới về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Mời bạn đón đọc.