Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Ngoại thương » Định hướng chiến lược đối ngoại việt nam đến 2010 (sách tham khảo)

Định hướng chiến lược đối ngoại việt nam đến 2010 (sách tham khảo)

Định hướng chiến lược đối ngoại việt nam đến 2010 (sách tham khảo)

Định hướng chiến lược đối ngoại việt nam đến 2010 (sách tham khảo)

Tác giả: Phạm bình minh

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 239

Kích thước: 16x24cm

Giá bìa: 46,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 798

 

Hình thức bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 330 gram

Giá bán: 46,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Trải qua hơn hai mươi năm đổi mới toàn diện đất nước, đối ngoại Việt Nam đã giành được những thành tựu quan trọng, thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, kịp thời, phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại của Đảng và Nhà nước ta.
Trên bình diện khu vực và liên khu vực, Việt Nam chủ động và tích cực hơn trong các tiến trình hội nhập và đang ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Trên bình diện toàn cầu, chúng ta đã tiến những bước dài trong hội nhập quốc tế thông qua việc gia nhập APEC, WTO và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008 - 2009. Có được những thành tựu ấy một phần quan trọng nhờ sự đổi mới tư duy sâu sắc về cục diện thế giới cũng như đường lối, phương châm hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại, tuy nhiên, cũng còn nhiều bất cập, trở ngại do nhận thức, tư duy, nguồn lực của chúng ta chưa theo kịp với thực tiễn tình hình khu vực và thế giới...

MỤC LỤC:
Lời nhà xuất bản
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược và đối ngoại
Một số suy nghĩ về định hình chính sách đối ngoại mới
Bàn thêm về lợi ích quốc gia dân tộc trong hoạt động đối ngoại Việt Nam giai đoạn mới
Vài suy nghĩ về trường phái ngoại giao Việt Nam
Nhìn lại quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam những năm qua và một số khuyến nghị
Độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế
Lòng tin trong quan hệ quốc tế và định hướng chiến lược xây dựng lòng tin trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam
Đối tác và khuôn khổ quan hệ đối tác trong chính sách đối ngoại Việt Nam
Nâng cao hơn nữa hiệu quả tham gia của Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn đa phương
Việt Nam sau 15 năm là thành viên ASEAN: Hướng tới một Việt Nam "chủ động, tích cực, và có trách nhiệm" trong ASEAN

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book