Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách kinh tế » Sách Nhân vật & bài học » Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập

Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập

Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập

Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Thanh niên

Số trang: 158

Kích thước: 15,5x23,5cm

Giá bìa: 42,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 711

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 160 gram

Giá bán: 42,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Ngày nay, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, thế giới phát triển công nghệ thông tin như vũ bão, thời kỳ của xây dựng  và phát triển nền kinh tế tri thức, đòi hỏi một quyết tâm chính trị của cả hệ thống cùng chung góp sức nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách xây dựng nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển kinh tế. Và chìa khóa cũng là động lực mấu chốt chính là cuộc chấn hưng giáo dục nhằm xây dựng một nền giáo dục Việt

Nam tiên tiến, hiện đại đáp ứng được yêu cầu của một xã hội tri thức, một nền kinh tế tri thức, xu thế phát triển của thời đại. Đó cũng chính là điều mà cuốn sách "Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập" mong muốn được góp sức cùng thông qua bài viết của các tác giả hoạt động trên nhiều lĩnh vực thực tiễn khác nhau trao đổi, chia sẻ những góc nhìn,đề xuất những ý kiến cho mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, khai thác có hiệu quả những lợi ích mà nền kinh tế tri thức mang lại cho nhân loại toàn cầu trong kỷ nguyên mới hôm nay. 

MỤC LỤC
Chương 1: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập
Chương 2: Tư duy lại giáo dục để hội nhập và phát triển
Chương 3: Xúc tiến thương mại và trường đào tạo xuất khẩu Việt Nam
Chương 4: Tăng cường thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
Chương 5: Đặc điểm thị trường giáo dục và đào tạo theo nhu cầu thị trường
Chương 6: Đổi mới chương trình đào tạo hệ đại học quốc tế cho phù hợp với hiện trạng đất nước
Chương 7: Thực trạng công tác tư vấn hướng nghiệp việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học
Chương 8: Phát huy nội sinh học và dạy
Chương 9: Nhà trường và doanh nghiệp cần siết tay chặt hơn
Chương 10: Tư vấn nghề nghiệp và đặc điểm tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng và đại học
Chương 11: Tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp trong đào tạo đại học
Chương 12: Động thái mới trong giáo dục đại học quốc tế
Chương 13: Doanh nhân Việt - yêu cầu và giải pháp phát triển trong giai đoạn hiện nay
Chương 14: Xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam
Chương 15: Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "Hồng thắm" vừa "Chuyên sâu" thời kỳ đổi mới và hội nhập