Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiết kế website chuyên nghiệp

Sách » Sách kinh tế » Sách Chính trị - Xã hội » Đảng viên làm kinh tế tư nhân thực trạng và giải pháp (xuất bản lần thứ hai)

Đảng viên làm kinh tế tư nhân thực trạng và giải pháp (xuất bản lần thứ hai)

Đảng viên làm kinh tế tư nhân thực trạng và giải pháp (xuất bản lần thứ hai)

Đảng viên làm kinh tế tư nhân thực trạng và giải pháp (xuất bản lần thứ hai)

Tác giả: Trần nguyễn tuyên

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 259

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 35,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 806

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 300 gram

Giá bán: 35,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường. Kinh tế tư nhân đã tồn tại dưới chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong các nước xã hội chủ nghĩa tư nhân được xem xét ở nhiều góc độ. Mặt tích cực như là động lực phát triển lực lượng sản xuất, giải quyết công ăn việc làm...; mặt tiêu cực là quan hệ chủ - thợ có yếu tố bóc lột đi ngược lại với quan hệ mục tiêu xây dựng xã hội cộng sản không còn tình trạng người  bóc lột người.
Ngày 28-8-2006, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành quy định đảng viên được làm kinh tế tư nhân. Đây là bước tiến lớn về mặt nhận thức và thực tiễn của Đảng, của xã hội về kinh tế tư nhân và vai trò đảng viên trong lĩnh vực này. Để tìm hiểu sâu về vấn đề trên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã tái bản ra cuốn sách này của tập thể tác giả do PGS, TSKH Trần Nguyễn  Tuyên làm chủ biên.

MỤC LỤC:
Chương I: Cơ sở khoa học của vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân
I. Quan điểm của các nhà kinh điển Mác-Lênin về sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân và vai trò của đảng viên cộng sản trong phát triển kinh tế
II. Nhận thức của Đảng ta về kinh tế tư nhân và đang viên làm kinh tế tư nhân.
III. Những bài học về đổi mới tư duy lý luận
IV. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc đảng viên làm kinh tế tư nhân.
Chương II: Thực trạng đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay
I. Tình hình phát triển của kinh tế tư nhân và đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam thời gian qua.
II. Những thuận lợi và khó khăn trong việc đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam
III. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đảng viên làm kinh tế tư nhân
Chương III: Định hướng và những giải pháp nhằm thúc đẩy đẩng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới.
I. Tình hình quốc tế và trong nước tác động đến chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
II. Các quan điểm định hướng
III. Các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đảng viên làm kinh tế tư nhân trong thời gian tới.
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số sách về Chính trị - Xã hội của nhà sách Vinabooks chúng tôi : 

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book