Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Lịch sử - Địa lý » Sách Lịch sử » Đại cương lịch sử việt nam - tập ii

Đại cương lịch sử việt nam - tập ii

Đại cương lịch sử việt nam - tập ii

Đại cương lịch sử việt nam - tập ii

Tác giả: Đinh xuân lâm , nguyễn văn khánh , nguyễn đình lễ

Nhà xuất bản: Giáo dục

Số trang: 383

Kích thước: 16x24cm

Giá bìa: 45,500 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 637

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 525 gram

Giá bán: 45,500 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Đại cương lịch sử Việt Nam (tập II) trình bày một cách hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân tra vì độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc từ năm 1858 - thực dân Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược, đến năm 1945 - Cách mạng tháng Tám thành công - đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc đã mở ra, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.
Đại cương lịch sử Việt Nam (tập II) cố gắng phản ánh một cách tương đối toàn diện cuộc đấu tranh của nhân dân ta, không chỉ về mặt chính trị quân sự, mà cả về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là về mặt kinh rế trước đây chưa được chú trọng đúng mức.

MỤC LỤC:

PHẦN MỘT: Việt Nam (1858 - 1896)
 Chương I: Việt Nam đối diện với nguy cơ Thực dân Pháp xâm lược. Cuộc khánng chiến bắt đầu
...
PHẦN HAI: Việt Nam (1897 - 1918)
Chương IV: Những biến đổi của Xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX
...
PHẦN BA: Việt Nam (1919 - 1930)
Chương VII: Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
...
PHẦN BỐN: (1930 - 1945)
Chương X: Phong trào Cách mạng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Sách cùng thể loại

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book