Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Công đoàn việt nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929 - 2009)

Công đoàn việt nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929 - 2009)

Công đoàn việt nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929 - 2009)

Công đoàn việt nam 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ (1929 - 2009)

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 856

Kích thước: 19x27cm

Giá bìa: 298,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 821

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2009

Trọng lượng: 1400 gram

Giá bán: 298,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn trung thành với lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Các cấp công đoàn đã phát huy mạnh mẽ vai trò tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước; tập hợp, đoàn kết đông đảo công nhân, viên chức, đội ngũ trí thức và người lao động nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Vị thế của tổ chức công đoàn được nâng cao trong xã hội và trên trường quốc tế. Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự phối hợp và tạo điều kiện của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong cả nước; sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng liên đoàn; tinh thần năng động, sáng tạo của các cấp công đoàn.

Để góp phần phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu truyền thống hào hùng của Công đoàn Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm và các quy định, chính sách mới về tổ chức, hoạt động của công đoàn, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách Công đoàn Việt Nam - 80 năm chặng đường qua hai thế kỷ 1929 - 2009

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
 
Phần thứ nhất: Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản của Đại hội công đoàn Việt Nam từ Đại hội I đến Đại hội X
Phần thứ ba: Những quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của công đoàn
Đây có thể được coi như cuốn cẩm nang dành cho các tổ chức công đoàn các cấp, các cán bộ làm công tác nghiên cứu, tổ chức, chỉ đạo hoạt động trong thực tiễn.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!