Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách danh nhân » Chủ tịch hồ chí minh với công tác tổ chức cán bộ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức trong thời kỳ đổi mới

Chủ tịch hồ chí minh với công tác tổ chức cán bộ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức trong thời kỳ đổi mới

Chủ tịch hồ chí minh với công tác tổ chức cán bộ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức trong thời kỳ đổi mới

Chủ tịch hồ chí minh với công tác tổ chức cán bộ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức trong thời kỳ đổi mới

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin

Số trang: 576

Kích thước: 19x27cm

Giá bìa: 310,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 730

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 4-2010

Trọng lượng: 1300 gram

Giá bán: 310,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và dân tộc, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn có giá trị bền vững lâu dài đối với sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng luôn giữ vai trò quan trọng.

Cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tổ chức, cán bộ - Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đổi mới" - tập hợp đầy đủ nhất những chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về cán bộ tổ chức, để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.