Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Chính phủ việt nam từ 1945 đến nhiệm kỳ quốc hội khóa xii 2007 - 2011

Chính phủ việt nam từ 1945 đến nhiệm kỳ quốc hội khóa xii 2007 - 2011

Chính phủ việt nam từ 1945 đến nhiệm kỳ quốc hội khóa xii 2007 - 2011

Chính phủ việt nam từ 1945 đến nhiệm kỳ quốc hội khóa xii 2007 - 2011

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Thông tấn

Số trang: 655

Kích thước: 19x27cm

Giá bìa: 250,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 806

 

Hình thức bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2008

Trọng lượng: 1700 gram

Giá bán: 250,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Cuốn sách “Chính Phủ Việt Nam Từ  Năm 1945 Đến Nhiệm Kỳ Quốc Hội Khoá XII 2007-2011” nhằm ghi tiếp những trang sử mới của Chính phủ - Bộ máy chính quyền trong giai đoạn mới của lịch sử khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Cuốn sách gồm 4 phần:
- Phần thứ nhất: Chính phủ Việt Nam - Những chính sách và thành tựu
- Phần thứ hai: Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ, từ 1945 đến nhiệm kỳ quốc hội khóa XII (2007 - 2011)
- Phần thứ ba: Tiểu sử tóm tắt những người đứng đầu Chính phủ (Sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 1945 đến nhiệm kỳ quốc hội khóa XII, 2007-2010)
Chân dung các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ (Nhiệm kỳ 2007-2010)
- Phần thứ tư: Phụ lục
Xin trân trọng giới thiệu!