Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Lao động - Tiền lương » Chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, luật viên chức, chính sách đối với cán bộ,viên chức....

Chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, luật viên chức, chính sách đối với cán bộ,viên chức....

Chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, luật viên chức, chính sách đối với cán bộ,viên chức....

Chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, luật viên chức, chính sách đối với cán bộ,viên chức....

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Lao động

Số trang: 768

Kích thước: 19x27cm

Giá bìa: 298,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 948

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2011

Trọng lượng: 2000 gram

Giá bán: 298,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Nhằm tạo hành lang pháp lý trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Viên chức.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành cũng đã ban hành hàng loạt các văn bản hướng dẫn chế độ tiền lương, phụ cấp, lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động, chế độ công tác phí, chi hội nghị như: Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước và Thông tư liên tịch số: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.
Nhằm giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định mới về chế độ tiền lương để nghiên cứu và thực hiện, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách "Chế Độ, Chính Sách Mới Về Tiền Lương - Tiền Công, Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế, Luật Viên Chức, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Người Lao Động, Chế Độ Công Tác Phí, Phương Tiện Đi Lại 2011".

Cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và Hệ thống thang bảng lương 
Phần thứ hai: Chế độ, chính sách mới về tiền lương, phụ cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp 
Phần thứ ba: Chế độ, chính sách mới về tiền lương trong doanh nghiệp 
Phần thứ tư: Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội 
Phần thứ năm: Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế  
Phần thứ sáu: Chế độ, chính sách mới đối với cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí, phương tiện đi lại