Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

 • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Các luật thuế » Các văn bản pháp luật về thuế của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (song ngữ việt - anh)

Các văn bản pháp luật về thuế của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (song ngữ việt - anh)

Các văn bản pháp luật về thuế của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (song ngữ việt - anh)

Các văn bản pháp luật về thuế của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (song ngữ việt - anh)

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Thống kê

Số trang: 320

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 48,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 1221

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2006

Trọng lượng: 260 gram

Giá bán: 48,000 VNĐ

 • Giới thiệu chung1

 • Sách cùng tác giả

Cuốn sách gồm:

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Nghị định 152/2004/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Luật Thuế giá trị gia tăng.
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 29 tháng 11 năm 2005.
 • Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
 • Nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
 • Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng.
  Bản dịch tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo, không mang tính chất văn bản chính thức.
  Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn.