Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Luật giáo dục » Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo (tập 5)

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo (tập 5)

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo (tập 5)

Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo (tập 5)

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Thống kê

Số trang: 1200

Kích thước: 19x27cm

Giá bìa: 220,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 1097

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2004

Trọng lượng: 1850 gram

Giá bán: 220,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Thực hiện Quyết định số 355/ QĐ - TTg ngày 25/ 5/ 1997 và Chỉ thị số 02 /1998/ CT -TTg ngày 7/ 01/1998 của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm vừa qua, Bộ giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật của Ngành từ năm 1976 đến nay, đã hủy bỏ các văn bản hết hiệu lực, đồng thời tập hợp các văn bản pháp luật của Quốc Hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đến ngành Giáo dục - Đào tạo. Trên cơ sở đó, Nhà xuất bản Thống kê cùng với Bộ giáo dục và Đào tạo tập hợp, phân loại, biên tập, xuất bản bộ sách "Các Văn Bản Pháp Luật Hiện Hành Về Giáo Dục - Đào Tạo" nhằm góp phần tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp một công cụ quan trọng cho công tác quản lý giáo dục.
Sau khi xuất bản tập 1 + 2 + 3 + 4 và trong quá trình rà soát, hệ thống hóa còn có nhiều văn bản đã ban hành và mới ban hành cần được in bổ sung. Để phục vụ kịp thời cho bạn đọc, tập 5 này đã được nhanh chóng xuất bản. 
Các văn bản trong bộ sách này được phân loại và sắp xếp thành 3 phần chính như sau:

  • Phần 1: Các quy định về nhà trường
  • Phần 2: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức (Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên khác)
  • Phần 3: Quyền và nghĩa vụ của người học
  • Phần 4: Tổng mục lục (Danh mục các văn bản đã in trong bộ sách)
    Với sự sắp xếp phân loại khoa học, biên tập công phu, hy vọng bộ sách này sẽ là cẩm nang quý cho các cán bộ làm công tác quản lý, các nhà giáo, những người học... phục vụ cho việc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ và các bộ ngành về Giáo dục - Đào tạo. Xin giới thiệu tập 5 cùng bạn đọc.