Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Chính trị, triết học » Sách Chính trị » Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 296

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 40,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 1336

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 320 gram

Giá bán: 40,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Nội dung cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài QK.07.04 (Đại học Quốc gia Hà Nội), được thực hiện từ năm 2007 đến năm 2009. Đây là một vấn đề có nội dung rộng lớn và phức tạp, trong đó có những vấn đề về học thuật đang còn tranh luận.

Cuốn sách gồm ba chương.

Chương I:
Những vấn đề chung về công nghiệp hóa (Quan niệm và bản chất của công nghiệp hóa; Nội dung của công nghiệp hóa; Tiêu chí công nghiệp hóa);

Chương II: Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới (Các làn sóng công nghiệp hóa trên thế giới; Phân tích mô hình công nghiệp hóa theo các cách tiếp cận khác nhau; Đánh giá các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới; Mô hình công nghiệp hóa ở Việt Nam);

Chương III: Vận dụng kinh nghiệm quốc tế về lựa chọn mô hình công nghiệp hóa vào điều kiện Việt Nam (Một số kinh nghiệm rút ra từ mô hình công nghiệp hóa các nước;

Vận dụng kinh nghiệm của các nước vào việc lựa chọn mô hình công nghiệp hóa ở Việt Nam trong điều kiện mới; Điều kiện hiện thực hóa mô hình công nghiệp hóa kiểu mới ở Việt Nam).

Cuốn sách là những cố gắng tìm tòi, nghiên cứu mới của các tác giả với mong muốn cung cấp thêm một cách nhìn về các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và mô hình công nghiệp hóa được thực hiện tại Việt Nam