Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Dân sự - Tố tụng Dân sự » Bộ luật tố tụng dân sự và văn bản hướng dẫn thực hiện

Bộ luật tố tụng dân sự và văn bản hướng dẫn thực hiện

Bộ luật tố tụng dân sự và văn bản hướng dẫn thực hiện

Bộ luật tố tụng dân sự và văn bản hướng dẫn thực hiện

Tác giả:

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Số trang: 272

Kích thước: 14,5 x 20,5cm

Giá bìa: 33,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 952

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: quý 4/2005

Trọng lượng: 270 gram

Giá bán: 33,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Pháp luật dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kế thừa và phát triển pháp luật Việt Nam từ trước đến nay, cụ thể hóa Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5, ngày 15 tháng 6 năm 2004 đã thông qua Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 32/2004/QH11 về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự. Chủ tịch nước ban hành Lệnh số 13/2004/L-CTN ngày 24 tháng 6 năm 2004 về việc công bố Luật tố tụng dân sự.

Nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân có tài liệu nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách Bộ luật tố tụng dân sự và văn bản hướng dẫn thực hiện.

 

MỤC LỤC

Chú dẫn của Nhà xuất bản

1. Bộ luật số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tố tụng dân sự

2. Nghị quyết số 32/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội về việc thi hành bộ luật tố tụng dân sự

3. Công văn số 118/2004/KHXX ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 4 Nghị quyết số 32/2004/QH11 của Quốc hội

4. Pháp lệnh số 13/2004/PL-UBTVQH11 ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thi hành án dân sự

Chấp nhận thanh toán:

book

book

book

book

book

book

book