Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách Pháp lý » Sách Lao động - Tiền lương » Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung chính sách mới về điều chỉnh tiền lương, bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý nguốn nhân lực, phân bổ, sử dụng

Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung chính sách mới về điều chỉnh tiền lương, bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý nguốn nhân lực, phân bổ, sử dụng

Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung chính sách mới về điều chỉnh tiền lương, bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý nguốn nhân lực, phân bổ, sử dụng

Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung chính sách mới về điều chỉnh tiền lương, bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý nguốn nhân lực, phân bổ, sử dụng

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Hồng đức

Số trang: 112

Kích thước: 13x19cm

Giá bìa: 17,000 VNĐ

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 900

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2010

Trọng lượng: 140 gram

Giá bán: 17,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Bộ luật Lao động đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa IX thông qua năm 1994. Tuy nhiên, với những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và với sự thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế cũng như của xã hội, Bộ luật lao động đã liên tục được sửa đổi, bổ sung năm 2002, năm 2006 và năm 2007 nhằm phù hợp với tình hình mới.
Cuốn sách gồm các chương sau:
Chương 1. Những quy định chung
Chương 2. Việc làm
Chương 3. Học nghề
Chương 4. Hợp đồng lao động
Chương 5. Thỏa ước lao động tập thể
Chương 6. Tiền lương
Chương 7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Chương 8. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Chương 9. Anh toàn lao động, vệ sinh lao động
Chương 10. Những quy định riêng đối với lao động nữ
Chương 11. Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác
Chương 12. Bảo hiểm xã hội
Chương 13. Công đoàn
Chương 14. Giải quyết tranh chấp lao động
Chương 15. Quản lý nhà nước về lao động
Chương 16. Thanh tra nhà nước về lao động, xử phạt vi phạm pháp luật lao động
Chương 17. Điều khoản thi hành