Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiбєїt kбєї website chuyГЄn nghiбp

Sách » Sách danh nhân » Sách Danh nhân Việt Nam » Bác hồ với đồng bào các dân tộc

Bác hồ với đồng bào các dân tộc

Bác hồ với đồng bào các dân tộc

Bác hồ với đồng bào các dân tộc

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Thông tấn

Số trang: 235

Kích thước: 14,5x20,5cm

Giá bìa: 25,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 917

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 2007

Trọng lượng: 200 gram

Giá bán: 25,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

"...Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Giang sơn và Chính phủ là Giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta ủng hộ Chính phủ ta. Sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt"
Xuất phát từ lịch sử và thực tiễn đất nước, Hồ Chí Minh khẳng định: dân tộc Việt Nam là một khối thống nhất của các dân tộc anh em, được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước, các dân tộc là một bộ phận hợp thành của dân tộc Việt Nam; các dân tộc cũng như dân tộc Kinh đều bị thực dân, đế quốc áp bức, bóc lột và đều có nguyện vọng đánh đuổi thực dân, đế quốc, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Cuốn sách gồm hai phần chính:


- Phần I: Những bài nói và viết của Hồ Chủ Tịch về đồng bào các dân tộc
- Phần II: Hình ảnh người trong trái tim đồng bào các dân tộc
Xin trân trọng giới thiệu!