Đặt sách: Đăng ký

Book

Đăng nhập

  • Thiết kế website chuyên nghiệp

Sách » Sách danh nhân » Bác hồ cầu hiền tài

Bác hồ cầu hiền tài

Bác hồ cầu hiền tài

Bác hồ cầu hiền tài

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Thông tấn

Số trang: 184

Kích thước: 14.5x20.5cm

Giá bìa: 22,000 VNĐ

Tình trạng: Hết hàng

Lượt xem: 755

 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Năm xuất bản: 6-2007

Trọng lượng: 210 gram

Giá bán: 22,000 VNĐ

  • Giới thiệu chung1

  • Sách cùng tác giả

Từ ngàn xưa cha ông ta luôn coi “ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Trọng dụng nhân tài, “chiêu hiền đãi sĩ” vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên thành tư tưởng chiến lược và chính Người đã thể hiện và thực hiện xuyên suốt một cách rất thành công trong tiến trình cách mạng của dân tộc.

Tư tưởng dùng người, cách sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong chặng đường cách mạng đã qua. Cho đến nay, tư tưởng đó của Hồ Chủ tịch vẫn mang tính thời sự sâu sắc cần được tiếp tục kế thừa và thực hiện.

Cuốn sách “ Bác Hồ cầu hiền tài “ ghi lại những câu chuyện cảm động kể về Bác Hồ trọng dụng một số nhân sĩ, trí thức nổi tiếng thời kỳ đầu Cách mạng Tháng Tám và hồi ức đầy ấn tượng của các vị đó về Bác Hồ.